Stichtingsinformatie

Stichtingsinformatie

Stichting Fietsmaatjes Schiedam

Statutaire gegevens:

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 77687272
Wij zijn een rechtspersoon met RSIN: 861097865
Postadres Stichting Fietsmaatjes Schiedam: Jozef Oreliosingel 283, 3122 CT Schiedam

Bankrekeningnummer:   NL05RABO0358897734

Stichting Fietsmaatjes Schiedam heeft van de belastingdienst de zogenaamde ANBI-status gekregen en wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt ons helpen met een donatie die 100% aftrekbaar is bij de belasting. Kijkt u ook voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Schiedam. De Vrijwilligers van Fietsmaatjes Schiedam zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Schiedam. Dit omvat o.a. een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en een ongevallenverzekering voor vrijwilligers.